Herinnering aan
een integer man

Fran Pecceu

Frans Pecceu

Geboren te Poelkapelle op 18 augustus 1928.
Frans was de zoon van Henri Pecceu en Stephanie Branders
Overleden te Brugge op 2 augustus 2005.

Hij trouwde met Maria Vandenbussche op 14 april 1955 in Oostkerke nabij Diksmuide.
Het echtpaar kreeg vijf zonen: Jozef, Luc, Eric, Roger en Patrick.

Henri Pecceu

Henri Pecceu, vader van Frans Pecceu, werd geboren te Langemark op 21 november 1892 en overleed te Torhout 19 november 1973. Hij werd 81 jaar.

Rouwbrief
Bidprentje
Oudstrijder 1914-1918

Henri Pecceu

Stephanie Branders

Stephanie Branders, moeder van Frans Pecceu, werd geboren te Rillaar op 3 september 1890 en overleed te Roeselare op 18 november 1966. Zij werd 76 jaar.

Rouwbrief

Bidprentje

Stephanie Branders

Levensverhaal

Geboren te Poelkapelle op 8 augustus 1928.
Overleden te Brugge op 2 augustus 2005.

Frans was de zoon van Henri Pecceu en Stephanie Branders

Hij trouwde met Maria Vandenbussche op 14 april 1955 in Oostkerke nabij Diksmuide. Het echtbaar kreeg vijf zonen: Jozef, Luc, Eric, Roger en Patrick.
Frans is om den brode als landbouwer in Poelkapelle begonnen. In 1967 kwam hij met zijn gezin naar de Torhoutse wijk Don Bosco wonen. Hij ging aan de slag bij de "Nationale Maatschappij voor den Kleinen Landeigendom", die in 1970 – bij de invoering van de wet op de ruilverkaveling – een nieuwe naam kreeg: de "Nationale Landmaatschappij".

Aanvankelijk trok Frans mee met de landmeters van de Landmaatschappij, later deed hij bediendenwerk – tot aan zijn pensioen in 1993. De Landmaatschappij stond in voor sociale huisvesting en landontwikkeling.
Hij was ook de pionier van het tijdschrift "De Groene Schakel", waarmee hij probeerde de mensen uit zijn omgeving dichter bij elkaar te brengen.

In zijn vrije tijd was Frans misdienaar in de kerk van Don Bosco, wijkmeester van de KWB-afdeling van de wijk, stadsgids en liefhebber van het opnemen van videofilms (voorheen Super 8). Net als Maria was hij destijds ook bestuurslid van Ziekenzorg Don Bosco geweest.
Frans was ook steeds mee met de laatste technologie-ontwikkelingen. Nieuwe technologieën waren zijn ding.

In het jaar 1959 maakte hij een studie over "het verdrag van Rome" waarmee hij de eerste prijs behaalde.

De eredienst voor de begrafenis van Frans Pecceu ging door in de Don Bosco kerk te Torhout op zaterdag 6 augustus 2005.


Homelie door priester Jan Duyvejonck, die voorgelezen werd op de begrafenis van Frans Pecceu

Frans Pecceu

Verdrag van Rome

In 1959 nam Frans deel aan een wedstrijd uitgeschreven door de provincie West-Vlaanderen; zijn werk werd er met de eerste prijs bekroond.
Ziehier de inleiding van dit werk, het originele stuk is terug te vinden in de bibliotheek van de provincie West-Vlaanderen:

Wanneer na wereldoorlog nr II Europa zwaar gehavend uit het strijdgewoel te voorschijn kwam, kon men reeds een streven, zij het dan op beperkte schaal, naar samenwerking op Europees vlak vaststellen.
Een tol- en politieke Unie met benaming Benelux, werd te Londen door de uitgeweken regeringen van Nederland, België en Luxemburg opgericht en op 29 Oktober ondertekend.
Ingevolge het voorstel van de Amerikaanse Staatssecretaris G. Marschall tot Amerikaanse hulp aan het verarmde Europa, werd op 16 April 1948 een conventie ondertekend tussen 17 Europese naties (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland), de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking, die heden ten dage steeds een, zij het dan meer raadgevende en coördinerende, taak vervult.
Op 9 Mei 1950 besloten Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg tot oprichting van een Gemeenschap voor Kolen en Staal, die op 10 Augustus 1952 in werking is getreden. In februari-mei 1953 werden alle douanerechten en andere belemmeringen op verhandelingen van kolen en staal tussen de 6 landen afgeschaft.
De instelling van de Hoge Autoriteit voor kolen en staal, eerste uitvoerend Europees orgaan, was tevens een beslissende stap in de richting van de Europese samenwerking.
De integratie schrijdt voort, en op 25 Maart 1955 werden te Rome door de regeringen der landen van de Kolen- en Staalgemeenschap de verdragen tot oprichting van Euratom en van de Gemeenschappelijke Markt ondertekend.
En het is speciaal in het kader van de Gemeenschappelijke Markt, die op 1 Januari 1959 in voege is getreden, dat we de toestand en de toekomstmogelijkheden van de West-Vlaamse landbouw willen onderzoeken.
Ongetwijfeld, de talloze en wisselvallige factoren die de landbouw beïnvloeden enerzijds, het nog niet nader omschreven gemeenschappelijk landbouwbeleid anderzijds, vergemakkelijken die taak niet. Het is dan ook niet de bedoeling het monopolie van volledigheid of onfeilbaarheid op te eisen. Alleen een poging om, uitgaande van zoveel mogelijk verzamelde gegevens, een realistische studie aan het probleem te wijden.
Ik zou me tevreden achten mocht deze studie ertoe bijdragen de inschakeling van de West-Vlaamse landbouw in de Gemeenschappelijke Markt, zo uitgebreid als genuanceerd, zo vlot mogelijk te laten verlopen