Privacyverklaring

"IkVergeetJeNiet.be" kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 'RPQ solutions', omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan 'RPQ solutions' verstrekt. 'RPQ solutions' kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM 'RPQ solutions' GEGEVENS NODIG HEEFT
'RPQ solutions' verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG 'RPQ solutions' GEGEVENS BEWAART
'RPQ solutions' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN
'RPQ solutions' verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van 'RPQ solutions' worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 'RPQ solutions' gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
'RPQ solutions' maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van 'RPQ solutions' bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan 'RPQ solutions' te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
'RPQ solutions' heeft hier geen invloed op.
'RPQ solutions' heeft Google geen toestemming gegeven om via 'RPQ solutions' verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rpq.be. 'RPQ solutions' zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
'RPQ solutions' neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 'RPQ solutions' maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door 'RPQ solutions' verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met 'RPQ solutions' op via info@rpq.be. "ikvergeetjeniet.be" is een website van 'RPQ solutions'.
'RPQ solutions' is
als volgt te bereiken:
Postadres: Bruggestraat 110, 8820 Torhout
Telefoon: 0474 70 59 26
E-mailadres: info@rpq.be