Troost

Moge de herinnering aan de overledene sterken en troosten al diegenen die hem nabij waren.

Verdriet

We zeggen geen grote woorden maar hopen dat een klein gebaar volstaat, en hopen dat tranen het verdriet verdunt.

Herinnering

Moge de herinneringen de pijn verzachten.

Sterkte

Heel veel sterkte en steun bij het heengaan van je dierbare ...

Gemis

Moge de herinnering aan uw geliefde een blijvende troost en sterkte zijn ieder moment van pijnlijk gemis.

Herinnering

Afscheid nemen is met zachte handen dichtdoen wat voorbij is en verpakken in goede gedachten ter herinnering

Sterkte

Heel veel sterkte toegewenst tijdens deze moeilijke periode!

Troost

Laat de mooie herinneringen troost brengen.

Steun

We denken aan jullie in deze moeilijke tijden.... blijf de mooie herinneringen koesteren.

Sterkte

Veel steun, troost en sterkte in deze moeilijke tijden...

Sterkte

Veel sterkte in deze droeve dagen.

Deelneming

Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn, onze oprechte deelneming bij dit grote verlies.

Herinnering

Moge de herinnering aan ... een blijvende troost en sterkte zijn.

Oprechte deelneming

Innige en Oprechte deelneming en veel sterkte nu en de komende tijd.

Sterkte

Veel sterkte in deze triestige dagen.

Vriendschap

Moge de vriendschap van de mensen om jullie heen jullie helpen in deze moeilijke tijd.

Sterkte

Veel sterkte met dit verlies van jullie dierbare. Koester de mooie herinneringen.

Troost

Moge de herinnering aan ... een troost en sterkte zijn.

Afscheid

Laat de herinnering aan de mooie momenten, een steun en troost zijn in deze moeilijke periode van afscheid nemen.

Medeleven

Slechts weinig woorden passen in een tijd van droefheid en pijn. Moge dit gebaar een teken van medeleven zijn.

Herinnering

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als men de herinnering bewaart.

Hoop

Als dagen donker worden brengen de mooiste herinneringen een straal van nieuwe hoop.

Verdriet

We zeggen geen grote woorden maar hopen dat een klein gebaar volstaat, en hopen dat tranen het verdriet verdunt.

Leegte

Niets kan de leegte van een afwezige moeder/vader vullen, maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugd.

Kracht

Woorden kunnen een steun zijn, maar het is de tijd die het verdriet verzacht. Daarom voor nu heel veel sterkte en voor de toekomst rust en kracht.

Troost

Heel veel sterkte bij dit grote verlies! Mogen de mooie herinneringen een troost bieden...

Koesteren

Achter elke traan schuilt een glimlach vol herinneringen, koester deze momenten!

Afscheid

Afscheid nemen is niet loslaten, het is een andere manier van vasthouden...

Moed

Afscheid nemen is met droefheid terugdenken aan alle mooie herinneringen. Wij delen in jullie verdriet en wensen U moed en troost door ons medeleven.

Herinnering

Wij delen in jullie verdriet. Wij bewaren vele mooie herinneringen in ons hart.

Te vroeg

Mijn oprecht medeleven bij het veel te vroege afscheid van ...

Kracht

We willen jullie veel sterkte en kracht toewensen in deze donkere dagen !

Herinnering

Onze oprechte deelneming, in iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering.

Ontroerd

De rouw die U treft, ontroerd ons diepgaand. We zeggen geen grote woorden maar hopen dat een klein gebaar volstaat.

Verlies

Iemand verliezen valt altijd zwaar, denk terug aan de mooie herinneringen vooral in deze moeilijke periode.

Troost

Er is zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we weten te zeggen. Wees getroost door de vele mooie herinneringen die je zult bewaren en koesteren.

Kracht

Mogen de mooie herinneringen aan jullie moeder/vader kracht en sterkte geven in deze moeilijke dagen.

Verlies

Kostbaar zijn de herinneringen die getuigen van een mooi leven. Hopelijk kunnen die in de toekomst helpen dit verlies een plaats te geven.

Medeleven

Wij willen jullie hierbij onze oprechte gevoelens van medeleven aanbieden bij het onverwachte heengaan van ...

Te jong

Veel te jong. Het was een voorrecht om zo'n prachtige mens te mogen kennen!

Oneerlijk

Hier zijn geen woorden voor, zo plots, zo oneerlijk... Veel sterkte in deze moeilijke periode.

Moed

Veel sterke, alle kracht en moed toegewenst om dit verlies te verwerken en te aanvaarden.

Niet vergeten

Waar jij nu ook bent, hier zullen we je nooit vergeten.

Sterkte

Veel sterkte de komende periode.

Zoeken

We blijven maar zoeken naar woorden... maar we willen laten weten dat we aan jullie denken.

Steun

In gedachten zijn we bij jullie.

Kracht

Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je missen, iedere dag..

Inspiratie

Heb je zelf een mooie tekst om over te brengen aan de familie bij een overlijden, deel het gerust met ons.

Loading
Dank U voor het delen van de tekst met ons.